Б&#1199гін 7 aрнaдa&#1171ы «&#1256з oйым» бa&#1171дaрлaмaсындa «Жaсaнды т&#1199сік т&#1199бімізгe жeтпeй мe?» тa&#1179ырыбы тaл&#1179ылaнды, — дeп xaбaрлaйды Tengrinews.kz тілшісі.

Бa&#1171дaрлaмa бaрысындa Aлтынaй eсімді кeйіпкeр &#1257зіні&#1187 жaсaнды т&#1199сікті &#1179oлдaйтынын aйтты. Oл м&#1201ны&#1187 сeбeптeрін жіктеп берді.

«Егер жа&#1171дайы болмаса, баланы &#1179инап, д&#1199ниеге &#1241келуді&#1187 керегі жо&#1179 деп ойлаймын. Алла са&#1179тасын, мен &#1241рине жоспарлы т&#1199рде баланы д&#1199ниеге &#1241келемін. &#1256мірде неше т&#1199рлі жа&#1171дай болады, сол себепті аборт деген жаман н&#1241рсе емес. &#1256йткені баланы&#1187 болаша&#1171ын ойлау керек. Бала д&#1199ниеге келген со&#1187, &#1179аражат м&#1241селесі еселеніп, жа&#1171дай &#1179иындай т&#1199седі», — дейді Алтынай Марат&#1179ызы.

Алтынайды&#1187 айтуынша, &#1241р адамны&#1187 &#1257з &#1179&#1201&#1179ы&#1171ы бар ж&#1241не ол &#1199шін шешім шы&#1171ару&#1171а ешкімні&#1187 &#1179а&#1179ы жо&#1179.

«&#1240р адамны&#1187 &#1257з &#1179&#1201&#1179ы&#1171ы бар деп ойлаймын. Біреу &#1199шін шешім шы&#1171ару&#1171а ешкімні&#1187 &#1179а&#1179ы жо&#1179. Егер ол ана &#1199шін туамын десе &#1257з еркі. Жоспарланба&#1171ан бала болса, т&#1199сік жасатуды &#1179олдаймын», — дейді Алтынай Марат&#1179ызы. 

Гинеколог маман Алмаз Ибрагимов жасанды т&#1199сік жасауды&#1187 &#1241йел а&#1171засына &#1179аншалы&#1179ты зиян екенін айтты.

«Жасанды т&#1199сік жасауды&#1187 &#1241йел адам&#1171а зиянды т&#1201стары &#1257теп к&#1257п. Біріншіден механикалы&#1179 жа&#1171ынан жатыр&#1171а за&#1179ым келеді, келешекте баланы&#1187 бекіп, ары &#1179арай &#1257су м&#1199мкіндігіні&#1187 азаюы. Ж&#1199ктілік дегеніміз — б&#1201л физиологиялы&#1179 &#1199рдіс. Б&#1201л кезде &#1241йел адамны&#1187 а&#1171засында гармон &#1257згерістері ж&#1199реді. М&#1201ны &#1199зген кезде, б&#1199кіл каскад гармон механизмдеріні&#1187 б&#1201зылуыны&#1187 салдарынан ана бездеріні&#1187 &#1179ызметі мен б&#1199кіл гармондарды&#1187 б&#1201зылуына &#1241кеп со&#1171ады. Б&#1201л бедеулікке &#1241кеп со&#1171атын себептерді&#1187 бірі болуы м&#1199мкін», — дейді Алмаз &#1178&#1201рман&#1241лі&#1201лы. 

Ба&#1171дарлама&#1171а &#1179о&#1187ырау шал&#1171ан &#1241йел жас кезінде басынан &#1257ткерген о&#1179и&#1171асын баяндап берді.

«Жас кезімде бір жігітпен болып &#1179ойып, к&#1257теріп &#1179алдым. Оны білмедім, мерзімі де &#1201л&#1171айып (4 ай) кеткен. А&#1179ыма&#1179ты&#1179пен т&#1199сік жасаттым. Т&#1201рмыс&#1179а шы&#1179тым, біра&#1179 бала к&#1257тере алмай ж&#1199рмін. Мамандар ЭКО жасау&#1171а да кеш екенін айтады. Сол себепті &#1179ыздарды&#1187 осы мені&#1187 &#1179ателігімді &#1179айталамаса екен деймін», — дейді бала к&#1257теру м&#1199мкіндігінен айырыл&#1171ан &#1241йел. 

Б&#1200&#1200 халы&#1179ты&#1187 &#1179оныстануы саласында&#1171ы &#1179орыны&#1187 ат&#1179арушы &#1257кілі Райымбек Сисемалиев зерттеу н&#1241тижелерімен таныстырды.

«&#1178Р Денсаулы&#1179 са&#1179тау министрлігіні&#1187 &#1179о&#1171амды&#1179 денсаулы&#1179 са&#1179тау &#1201лтты&#1179 орталы&#1171ымен бірге 2011 жылы зерттеу &#1257ткіздік. Жас&#1257спірімдер (10-15-19 жас аралы&#1171ында) арасында с&#1201хбат ар&#1179ылы &#1179ай жастан бастап жынысты&#1179 &#1179атынас&#1179а т&#1199сетінін аны&#1179тады&#1179. Мектептер мен колледждерде сауалнамалар таратылды. Сол зерттеу н&#1241тижесі бойынша, жас&#1257спірімдерді&#1187 13 пайызы 14 жастан бастап жынысты&#1179 &#1179атынас&#1179а т&#1199седі екен. 19 жас&#1179а дейінгі балаларды&#1187 50 пайызы жынысты&#1179 &#1179атынас&#1179а т&#1199скен. Ер балалар &#1257з жасын азайтып к&#1257рсетеді, есесінен &#1179ыздар &#1201л&#1171айтады, осыны&#1187 ар&#1179асында орта к&#1257рсеткіш шы&#1171арылады», — дейді Райымбек Сисемалиев. 

Ба&#1171дарламаны&#1187 &#1179она&#1171ы бол&#1171ан имам Сейіт Н&#1201р&#1179анов білместіктен, балалы&#1179пен жаса&#1171ан к&#1199н&#1241 &#1199шін с&#1201рау алынатынын айтты.  

Айта кетейік, «&#1256з ойым» ба&#1171дарламасы 27 маусымнан жа&#1187а санын бастады. Ба&#1171дарламаны&#1187 е&#1187 басты жа&#1187алы&#1171ы ток-шоу д&#1199йсенбі-ж&#1201ма аралы&#1171ында к&#1257рсетілетін болды. Т&#1199рлі &#1241леуметтік та&#1179ырыптарды &#1179оз&#1171айтын б&#1201л ток-шоу &#1241лі талай &#1179ызы&#1179тар&#1171а толы. 

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.