Xaлы&#1179 aрaсындa «&#1179oян eрін, &#1179aс&#1179ыр тa&#1187дaй, &#1179oянжыры&#1179» дeп aтaлып кeткeн диaгнoз б&#1199гіндe бaлaлaр aрaсындa жиі кeздeсeтін кeмістіккe жaтaды. Д&#1241рігерлерді&#1187 айтуынша, м&#1201ндай іштей туа біткен а&#1179ауларды бала д&#1199ниеге келмей т&#1201рып, ультрадыбысты&#1179 зерттеуді&#1187 к&#1257мегімен алдын алу&#1171а болады екен. Tengrinews.kz тілшісі бет-жа&#1179 хирургі Ба&#1171дат Рысбаевтан балалар арасында беле&#1187 алып жат&#1179ан б&#1201л дертке нені&#1187 себеп болатынын, оны&#1187 белгілері &#1179андай екенін ж&#1241не туа біткен б&#1201л а&#1179ауды &#1179алай жою&#1171а болатынын с&#1201рап білді.

Ба&#1171дат Рысбаевты&#1187 айтуынша, м&#1201ндай патологияны&#1187 пайда болуына к&#1257біне т&#1201&#1179ым &#1179уалау бейімі себеп.

«Б&#1201л ауыт&#1179ау ТВХ22 геніні&#1187 &#1257згеруімен тікелей байланысты. Я&#1171ни генетикалы&#1179 ж&#1199йеде &#1179андай да бір а&#1179аулар&#1171а байланысты немесе ж&#1199кті &#1241йелді&#1187 алкоголь, темекі, есірткі пайдалануымен байналысты. Сондай-а&#1179, психоэмоционал жа&#1171дайды&#1187 тигізетін &#1241сері мол», — дейді Рысбаев.

Бет-жа&#1179 хирургіні&#1187 айтуынша, ерін жыры&#1171ы ультрадыбысты&#1179 зерттеу кезінде к&#1257рінбесе, бала ту&#1171ан кезде бірден бай&#1179алады.

«Бет-пішініні&#1187 &#1257згеруі — б&#1201л &#1179оянжыры&#1179ты&#1187 басты белгісі. Ол кезде ерінні&#1187 жо&#1171ар&#1171ы немесе т&#1257менгі жа&#1171ында немесе екі жа&#1179та да жыры&#1179 пайда болады. М&#1201ндай дертпен д&#1199ниеге келген балалар д&#1201рыс еме алмайды да, б&#1201дан б&#1257лек олар&#1171а ж&#1201туды&#1187 &#1257зі &#1179иын&#1171а со&#1171ады. Сонымен &#1179атар, тіл кері &#1179арай жылжытып, баланы&#1187 тыныс алуына кедергі жасайды», — дейді хирург.

Д&#1241рігерді&#1187 айтуынша, &#1179оян ерінмен туыл&#1171ан балалар д&#1201рыс тістей алмай, оларда тісжегі пайда болады. Осыны&#1187 салдарынан бала д&#1201рыс с&#1257йлей алмайды дейді.

Маман туа біткен б&#1201л а&#1179ауды ж&#1199ктілікті&#1187 со&#1187&#1171ы апталарында ультрадыбысты&#1179 зерттеу ар&#1179ылы аны&#1179тау&#1171а болатынын айтады.

«Ж&#1199ктілік кезінде с&#1241биді&#1187 осы дертке &#1201шыра&#1171аны аны&#1179талып жатса, міндетті т&#1199рде бала д&#1199ниеге келген со&#1187 генетик маманнан ке&#1187ес алу керек. &#1178оянжыры&#1179ты тек хирургиялы&#1179 жолмен емдеуге болады — хейлопластика, ринохейлопластика немесе ринохейлогнатопластика. Дегенмен кейбір пластикалы&#1179 оталарды м&#1199лде жасау&#1171а болмайды, себебі олар бет-пішінін &#1257згертіп &#1179ана &#1179оймай, дертті одан да &#1179атты ас&#1179ындырып, организмні&#1187 бас&#1179а да &#1179ызметтеріні&#1187 ж&#1201мысын б&#1201зады», — дейді бет-жа&#1179 хирургі.

Маман пластикалы&#1179 оталарды&#1187 к&#1257мегімен (бала&#1171а 3-4 ай бол&#1171анда &#1171ана) а&#1179ауды жойып, баланы &#1179айта &#1179алыпты &#1257мірге бейімдеуге болатынын айтады. Д&#1241рігерді&#1187 айтуынша, ота жасат&#1179ан балалар міндетті т&#1199рде 14-16 жас&#1179а дейін ба&#1179ылауда болады.

Айта кетейік, халы&#1179 арасында ж&#1199кті &#1241йелді&#1187 &#1179оян етін жегеннен баласы &#1179оянжыры&#1179 болып туылады деп те айтып жатады. Алайда хирург м&#1201ны жо&#1179&#1179а шы&#1171арып отыр. Айтуынша, медицинада ол д&#1241лелденген жо&#1179, сонды&#1179тан к&#1257біне т&#1201&#1179ым &#1179уалау бейімі себеп екен.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.